کتابخانه علوم غریبه و دعا نویسی
دانلود کتاب دعا مستجاب
چهار شنبه 8 اسفند 1397 ساعت 23:14 | بازدید : 2629 | نویسنده : میلاد | ( نظرات )

هذا کتاب مستطاب دعاء مستجاب

 

هذا کتاب مستطاب دعاء مستجاب

 

 

فهرست مطالب کتاب:

 

مقدمه در آداب و شرایط عملیات ادعیه
دانستن طالع و طبائع و کواکب
احکام هفت ستاره و سیاره
منازل قمر و طبایع بروج
شرف در بال سبعه ستاره و بخورات آن
ساعات سعد و نحس و ایام هفته جهت
انجام و نوشتن ادعیه و طلسمات و…
مقام حضرت و جلال الغیب
خواص بسم الله و اسرار آن
خواص سوره فاتحه و اسرار آن
خواص آیت الکرسی شریف
تری نجات محبت
اعمال بعض و عداوت و دشمنی
در استطاف قلوب
اعمال استهلاک ظالمان
در عزل ظالم مجرب
در تخریب عمارات و فوائد نافعه درد سر و شقیقه
رفع درد چشم
زائل کردن سرخ و موی زائد بدن
دفع رعاف و دفع درد دندان
معالجه درد گوش و درد گلو و درد کمر
برای درد دل و درد شانه و سر
برای درد طحال
برای رفع تب و سر درد
رفع تب و غیره و امراض بدن و برای تب محرقه
برای دفع مرض جذام و برص
مطلب برای زیادت فهم و عقل و هوش
برای زوال عشق، دفع طمحال و درد شقیقه مجرب
خواص سوره مبارک یس شریف
دفع شر ظالم و ستمگر
برای قضای حاجات و ادعیه سریع الحاجات مهم
در ریاضت سوره یس شریف
کسی که برخود خوف دارد و از کشته شدن می ترسد
نجات از اهوال قیامت
فایده جلیله برای سلامتی و ایمان
کشایش روزی و فراخی معاش و افزایش رزق و روزی
فایده جلیله در وسعت رزق و روزی
زیادت تجارت ادای دین و فراخی معیشت و
سلم و جلب ارزاق و یافتن منصب و جاه و…
در رفع خوف از تلف شدن مال و ملال و ثروت از دزدان و…
مطالب در عزل احکام و غیره
کیمیای مشایخ
فائده مجرب اسم شریف یا لطیف
دیدن خزاین و دفاین زمین و گنج یابی
گنجیابی و دفاین مخفی
خواص سوره و آیات فرقان مجید
برای حبس بول ظالم
در کفایت جمیع مهمات، در باریدن سنگ و تب گرفتن دشمن
در عقد اللسان و دشمنان
حبس بول و سخنرانی حال ظالمان
حاضر شدن ذهن و قوت گرفتن حافظه و ذهن و هوش
فائده برای دفع حوایج مجرب
سریع الاثر بجهت حصول مقاصد
در جلب قلوب و استطاف مطلوب
بجهت احضار سریع شخص غایب
حرز کبیر
آیات شفاء شش گانه و هفت گانه
فوائده مفیده برای سک دیوانه
دفع زخم چشم و نظربند
دفع نظر به اسب و شتر و گاو و گوسفند
بستن مردان و زنان و حل ایشان و در خلاصی
کشایش بخت دختران و بسته شدن بخت زنان و مردان
فواید نافعه متفرقات
در طلب فرزند نیک و صالح و سالم
برای دفع اسقاط جنین
بجهت پایدن اولاد
فائده مجربه برای سقط جنین و حمل
زنی که فرزندار نمی شود
برای گریه کردن زیاد اطفال
برای ترسیدن در خواب
رهایی از جن و ارواح
برای تیغ بندی
در تنقیص زمین در چشم جریب کشان
برای برکت در هنگام تخم انداختن مرغ
دفع آفات زمین
پیدا کردن و گرفتن دزد
دافع کیک و پشه، دفع ملخ و شبوشه از غله
برای قضای حاجات مهم

 

هذا کتاب مستطاب دعاء مستجاب

 

نویسنده : ملا محمد مهدی دامغانی معروف به ملا جن گیر دامغانی 

تعداد صفحات کتاب : 198
حجم کتاب : 24.6Mb
فرمت کتاب : pdf

 

هذا کتاب مستطاب دعاء مستجاب

 

 

دانلود با لینک مستقیم


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


کتاب صمور هندی کنز الذهب سحر الکهّان
چهار شنبه 8 اسفند 1397 ساعت 23:7 | بازدید : 2763 | نویسنده : میلاد | ( نظرات )

کتاب صمور هندی کنز الذهب سحر الکهّان

 

کتاب صمور هندی کنز الذهب سحر الکهّان

 

 

فهرست مطالب کتاب صمور هندی کنز الذهب سحر الکهّان:

 

احضار و استخدام اجنه عفاریت
اخطار مخصوص
استخدام اجنه
استخدام موکل
اعمال برای ایجاد شر یا عزائم رهوط هفتگانه
اعمال برای جلب محبت و اعمال برای ایجاد فراق و دفع دشمن و شرور
اعمال مربوط به ایجاد قفل و گره در کار دشمنان
افسون هندی
برای ارسال و اطلاع و احضار و کسب خیر از
اشخاص بشرح زیر عمل باید کرد
برای حضور در نزد حاکم جبار
برای حل عقد و باطل کردن طلسمات و عقود
برای دفع حزن
برای کشف دفائن
برای معالجه بیماری ترس از تاریکی
تخلیه خانه
ترحیل ظالمین
تعوذ حضرت امیر (ع) جهت دفع السر
تعوذ خاتم حضرت سلیمان (ع)
جدول سیع المثانی
جهت احضار جن
جهت رفع حاجات
دایره جنت لاسماء
دائره العرض المستقیم
دعوت اسد العضوب
دفع عرق و سردرد
رباط
رساله حکیم بلنیاس
ساعات سعد و نحس ایام هفته
سائر اعمال رهوط هفتگانه
طاهرین
طلسم ابطال السحر و جادو
طلسم احضار
طلسم احضار مطلوب و غایب
طلسم املاک اربعه
طلسم ایام هفته
طلسم ایجاد نفاق بین دشمنان
طلسم آیات حفظ
طلسم برای ابطال کلام سوء
طلسم برای اطاعت جن و انس از شما
طلسم برای اطاعت خلق
طلسم برای پیروزی و فتح بر دشمنان
طلسم برای تبدیل دشمن به دوست
طلسم برای تخریب بیت ظالم
طلسم برای تسخیر اشخاص
طلسم برای تسخیر قلوب
طلسم برای جلب محبت دیگران
طلسم برای جلب و تهییج
طلسم برای ختم القرآن و حج بیت الله
طلسم برای خروج از بلاها و آفات و حوادث
طلسم برای در امان ماندن از شرّ اجنه
طلسم برای دعوت مستجابات
طلسم برای دفع اثر اسلحه
طلسم برای دفع حاکم ظالم و ستمگر
طلسم برای دفع خوف از دشمن ظالم
طلسم برای دفع ظلم حاکم و سلطان جبار و ظالم
طلسم برای دفع محاصره دشمن و گریزاندن آن
طلسم برای دفع نار دشمنان
طلسم برای رفع حوائج و مهمات
طلسم برای صیانت از آفات دشمنان
طلسم برای عزیمت و کرامت
طلسم برای فتح و نصر و پیروزی در امور
طلسم برای قهر دشمنان
طلسم برای کسب عزت و محبوبیت بین القلوب
طلسم برای گشایش کارها و رزق و روزی و فراوانی
طلسم برای محافظت از اجنه و عناریت
طلسم برای هدم دشمن، نابودی دشمن
طلسم برای هلاکت عدو و دشمن
طلسم پیروزی بر دشمنان
طلسم تسخیر الناس، تسخیر مردم
طلسم تسخیر و تهییج
طلسم جلب و تهییج
طلسم جنته الاسماء
طلسم جهت تاثیر بر اشخاص و اعمال
طلسم جهت حضور نزد حکام و بزرگان
طلسم جهت مقابله با حکام و بزرگان
طلسم حرف نون
طلسم حفاظت از دشمن
طلسم حفظ از وسواس
طلسم حفظ کالا
طلسم حفظ متاع
طلسم دایره برای تسهیل امور
طلسم دشمنان
طلسم دفع الافات و حذب الکرام منسوب به حضرت علی (ع)
طلسم دفع بلا و آفات
طلسم دفع ترس و خوف از حوادث
طلسم دفع جن و انس
طلسم دفع سحر و ابطال جادو
طلسم دیگری برای جلب محبت
طلسم رد اعداء و امراض
طلسم رد لاعدا و دفع دشمنان
طلسم سوره محمد (ص)
طلسم سیع المثالی
طلسم سیفی
طلسم شمائل نبی
طلسم عزّت و محترم شدن نزد مردم
طلسم فتح عظیم
طلسم قوت قلب
طلسم کنزالاسرار
طلسم محبت
طلسم محبوب القلوب
طلسم مربع پر خاصیت
طلسم مکرم برای محبت
طلسم منسوب به حضرت محمد (ص)
طلسم منسوب به حضرت یوسف (ص)
طلسم نادعلیا
طلسم و تعویذ برای دفع کلیه شر و بلید
طلسم هفتگانه محبت
طلسمات برای جلب محبت و عزت و اطاعت
طلسمات هفتگانه ایام هفته
طلسماتی برای حفظ از جمیع بلایا
طلسمی برای جلب قلوب حکام
طلسمی برای حفاظت از جمیع بلیات و…
طلسمی برای ذلیل کردن دشمن
طلسمی برای رسیدن به مطلوب و دفع رقیب
طلسمی برای طول عمر
طلسمی برای کسب عزت و احترام و بطلان سحر
طلسمی برای مقبولیت نزد عام و خواص
طلسمی جهت مبارک کهیعض
طلسمی عجیب
طلسمی قاطع در جلب محبت
عقد الحدید
عقد السان
عقد العروس
عمل ابریق
قائده الدوران ابریق
کسب نفقه
کشف و فائن و خزائن
لوح برای کسب عزت نزد خلائق
مندیل عظیم و پر خواص
منع سفر و تعطیل خرید و فروش
و هکذا طلسم دیگر برای رفع حاجات مختلف
وفق اسماء الله الحسنی
وفق السر عجیب
وفق برای اطاعت جبابره
وفق برای اطاعت محبوب
وفق برای ایمن بودن از جمیع انس و جن و حوش
وفق برای جلب حوائج و قهر دشمنان
وفق برای حفظ نفس و متاع
وفق برای دفع اعداء و دشمنان
وفق برای هلاکت دشمن
وفق بسم الله الرحمن الرحیم
وفق جهت استجابت دعاها
وفق جهت حضور نزد حکام و سلاطین
وفق حروف مقطعه سوره قرآن کریم
وفق سوره اخلاص
وفق سوره یوسف
وفق محبت سوره فاتحه الکتاب
وفق منسوب به امام رضا (ع)
وفق مهر و محبت و دوستی
وفقی برای رفع حاجات مختلف
وفقی برای رفع غم و اندوه و ناراحتی
وفقی برای طرد جن
هکذا طلسم برای تسهیل امور
هکذا طلسم دیگر جهت جاه و قبول
هکذا طلسمات سبعه کثیرا الخواص
هکذا طلسمی برای دفع سر و امان
هکذا وفق دیگر برای قضاء الحوائج

 

کتاب صمور هندی کنز الذهب سحر الکهّان

 

تعداد صفحات : 238
حجم دو جلد کتاب : 35Mb
فرمت کتابها : pdf

نام نویسنده: الفاضل و الکامل امام احمد ابن
علی البونی و العالم و کامل فخرالدین محمّد
الرازی ابن وحشیه

 

کتاب صمور هندی کنز الذهب سحر الکهّان

 

 

دانلود با لینک مستقیم


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


کتاب کفایه الرمل در باب علم رمل و روش های علوم غریبه
چهار شنبه 8 اسفند 1397 ساعت 23:3 | بازدید : 2557 | نویسنده : میلاد | ( نظرات )

کتاب کفایه الرمل

 

کتاب کفایه الرمل

 

و حقیر بعد از فراگرفتن این علم از استاد این فن
بحسب التزام شرعی که نزد استاد بعهده گرفتم
تدریس این علم را ترک نمودم فلذا تا حال هر چه
طالبین این علم مراجعه نموده اند قبول ننمودم
ولی بعدا بخاطر فاتر چنین آمد که رساله مختصری
که حاوی امهات این علم باشد را به طرز ساده
و روان نگاشته که در صورت مراجعه افراد صالح
از باب زكوة العلم تعليمه به آنها تقدیم کنم که
در این صورت هم با سیره مرضیه اهل علم مخالفت
نکرده و هم خلف عهد ننموده باشم، بنابراین رساله
مختصر حاضر را در این علم نوشته و به «کفاية الرمل»
مرسوم نمودم.

 

ناگفته نماند:

 

این رساله که در واقع یک و جیزه ای است،
در سنوات پیشین طبع گردید و در اختیار طالبین
قرار داده شد و چون به مرور ایام رفته رفته طالبين
و طرفداران این رساله رو به فزونی گذاردند بالطبع
نسخه های منتشره آن در بازار به کاهش گرائید
و به همین جهت تک نسخه هایی که از آن جسته
و گریخته در برخی از کتاب فروشی ها یافت می شود
به قیمت گزافی به فروش می رفت.

بهرصورت اشتیاق وافر طالبين و مراجعات
پی در پی ایشان حقیر را وادار نمود که در صدد
اصلاح نسخه قبل برآمده و احیانا اضافاتی به آن
ملحق نموده و با هیئت و وضع بهتری با مسئولیت
ناشر محترم آن طبع و به بازار عرضه گردد.

امید است این خدمت ناچیز و هدیه ناقابل مورد
توجه طالبين واقع شود.

سید محمد جواد ذهنی تهرانی

کتاب کفایه الرمل

 

مقدمه:

 

اوقات رمل

برحسب قاعده برای هر چیزی ساعت و وقتی
معین نمودها ند و استادان این فن نیز برای
استخراج مطلوب از طریق رمل ساعات و اوقاتی
را معین کرده اند که ما به طور اجمال به آنها اشاره میکنیم:

به تجربه ثابت شده است که در وقت ابر و
وزش باد و طوفان و حصول آیات سماوی حال
سائل درست معلوم نمیگردد و غالبا در این
حالات اشکال در رمل منقلب هستند که این
خود علامت عدم انتاج است.

و نیز وقت حلول قمر در برج عقرب را نحس دانسته اند.

 

فهرست مطالب کتاب:

 

این کتاب در زمینه علم رمل می باشد که یکی
از بهترین کتابهای موجود می باشد که طریقه
رمل با اسباب خاص و همینطور بر روی کاغذ
با خودکار و مداد توضیح داده است.

 

در باب اوقات رمل

قاعده رمل
وقت حلول قمر در برج عقرب و نحسی آن
ایام نحس و روزهای آن در یک ماه
ایام نیک و روزهای آن در یک ماه
دعا قبل از ریختن قرعه یا چیدن نقاط
وضو گرفتن در وقت ریختن قرعه یا چیدن نقاط
صاحب نادرالرّمل شیخ عبدالله معین و…

 

تعداد صفحات کتاب : 57
حجم کتاب : 3.2Mb
فرمت کتاب : pdf

 

کتاب کفایه الرمل

 

 

دانلود با لینک مستقیم


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


download pdf کتاب اسرار قاسمی بدون سانسور
چهار شنبه 8 اسفند 1397 ساعت 22:57 | بازدید : 2739 | نویسنده : میلاد | ( نظرات )

کتاب اسرار قاسمی

 

کتاب اسرار قاسمی

 

توضیحات :

 

اسرار قاسمی نوشته ملاحسین کاشفی
در باب علم کیمیا و سیمیا و ریمیا و لیمیا و هیمیا
در باب اشکال حروف و اعداد
اشکال عدد هندسه عامل در وقت استخراج آنها
حروف تهجی
در باب عمل عطارد و طریقه خواندن و عمل به آن
اگر خواهی طیران کنید از مکانی به مکان دیگر رفتن
در باب دیدن عجایب
در باب عمل شمس و تسخیر شمس و طلسم تسخیر آن
اگر کسی خواهد از آفات و بلاها محفوظ باشد
در باب تعویذات کواکب
در باب عمل تسخیرات کواکب و نجوم
در باب عمل برآورده شدن حاجات گوناگون و دستورات آن
دعوت کوکب مشتری، دعوت کوکب شمس,
دعوت زهره, دعوت عطارد, دعوت قمر…
دعوت… و متعلق به چه روزی از ایام هفته…
و هزاران مطالب و ادعیه و طلسمات دیگر…
متن کتاب بدون سانسور و مصور بوده و از قابلیت
خوانایی خوبی برخوردار می باشد

 

 

علوم خفیفه یا علوم غریبه :

 

یکی از دو شاخه «علوم» در تقسیمات
قدیمی دانش‌ها در نظام آموزش مدارس اسلامی
بوده‌است. شاخهٔ دیگر، یعنی علوم جَلیّه، به طب
و منطق و هندسه و غیره مربوط است قوانین
مشخصی داشت و در کتاب‌ها نوشته و در مکاتب
تدریس می‌شد، ولی علوم خفیه – که علوم غریبه
نیز نامیده می‌ شوند – به نیروهای مافوق طبیعت
می‌ پردازد و اسرار آن در نزد عالمانش پنهان می‌ماند.
اگرچه نمی‌ توان علوم خفیه و علوم جلیه را به ترتیب
به همان متافیزیک و فیزیک ارسطویی ترجمه کرد،
اما مشابهت بسیاری بین چنین تقسیم‌ بندی
هایی وجود دارد.

 

تعداد صفحات: 164 صفحه
فرمت: پی دی اف قابل پرینت
حجم دو جلد کتاب : 19.5 مگابایت

 

کتاب اسرار قاسمی

 

دانلود با لینک مستقیم


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


دانلود رایگان کتاب اسرار قاسمی مصور
چهار شنبه 8 اسفند 1397 ساعت 22:54 | بازدید : 2584 | نویسنده : میلاد | ( نظرات )

کتاب اسرار قاسمی مصور

 

کتاب اسرار قاسمی مصور

 

همانطور که میدانیم علوم غریبه علمی است مطلق.
سحر و طلسم نیز حقیقتی است ثابت و البته قابل
انکار نیست. در حقیقت سحر فقط به یک نوع
یا شکل واحد خلاصه نمیشود بلکه انواع و اشکال
مختلف بر آن مترتب است.
درواقع بر طلسمات رنگ خاصی مترتب نیست
بلکه این نوعی تقسیم بندی در مورد نحوه
عمل است و مثلا طلسم غیر رحمانی را طلسم
سیاه، طلسم محبت را طلسم سرخ و طلسم
ثروت را طلسم سبز مینامند. شرط اول و مهمترین
شرط برای تاثیر سحر و طلسم این است که فرد
طلسم کننده حتما موکلی (جنی ) را در اختیار
داشته باشد (تسخیر جزئی یا کلی و به عبارتی
داشتن حکم مربوطه جهت عمل به طلسمات)
و این از بدیهیات تاثیر عمل است).روشهای تاثیر
طلسم و سحر مختلف است و برای تاثیرگذاری
مثلا مدفون یا مشموم یا مرشوش یا ماکول است.
در اینجا به برخی از انواع و اشکال سحر اشاره
میشود

 

کتاب اسرار قاسمی مصور :

 

در باب علم کیمیا و سیمیا و ریمیا و لیمیا و هیمیا
در باب اشکال حروف و اعداد
اشکال عدد هندسه عامل در وقت استخراج آنها
حروف تهجی
در باب عمل عطارد و طریقه خواندن و عمل به آن
اگر خواهی طیران کنید از مکانی به مکان دیگر رفتن
در باب دیدن عجایب
در باب عمل شمس و تسخیر شمس و طلسم تسخیر آن
اگر کسی خواهد از آفات و بلاها محفوظ باشد
در باب تعویذات کواکب
در باب عمل تسخیرات کواکب و نجوم
در باب عمل برآورده شدن حاجات گوناگون و دستورات آن
دعوت کوکب مشتری، دعوت کوکب شمس,
دعوت زهره, دعوت عطارد, دعوت قمر…
دعوت… و متعلق به چه روزی از ایام هفته…
و هزاران مطالب و ادعیه و طلسمات دیگر…
متن کتاب بدون سانسور و مصور بوده و از قابلیت
خوانایی خوبی برخوردار می باشد

 

حجم کتاب : 9.2Mb
فرمت کتاب : پی دی اف قابل پرینت
تعداد صفحات کتاب : 62

 

 

اسرار قاسمی مصور

 

دانلود با لینک مستقیم


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


download کتاب اسرار و رموز علم الواح
چهار شنبه 8 اسفند 1397 ساعت 22:51 | بازدید : 2728 | نویسنده : میلاد | ( نظرات )

اسرار و رموز علم الواح

 

اسرار و رموز علم الواح

 

اسرار و رموز علم الواح

کتاب آموزش علم الواح و تسخیر موکلین
الواح در دو جلد میباشد که به زبانی ساده علم
الواح را آموزش میدهد و شما بدون داشتن
هیچ علم قبلی در این زمینه میتوانید از آموزشهای
این کتاب استفاده کنید. این جزوات به طوری
نگاشته شده است که شما بدون داشتن هیچ
مربی میتوانید خودتان این علم را فرا بگیرید.

نویسندگان: شیخ سکاکی، الامام البونی،
علامه دهدار، عبدالقادر گیلانی

 

فهرست مطالب کتاب:

 

کتاب اول: علوم غریبه در اسرار و رموز علم الواح،
الواح ابزار قدرت هستند و می توانند فعال شده
و کانون قدرت شوند – تسخیر موکلین الواح – ملک
المعلاق، ملک السر، ملک لمعدل – هر لوحی ملائکه
دارد که گماشته و نگهبان آن می باشد، روشهای
محاسبه و نگارش الواح و طلسمات

کتاب دوم: بیان جامع اسرار و رموز علم الواح –
دعوت از موکلین نام خداوند، تسخیر موکلین الواح،
کاربرد علم نجوم در الواح، کاربرد علم نجوم در الواح،
تاثیر الواح فلزی بر ستگارگان هم عنصر، تحریک
چاکراهای بدن و بخورات و عطریات
(نکارش الواح اعظم بر پایه الواح کرسی)

آموزش الواح 1 و 2  – روش محاسبه و نگارش الواح
یا ماتریسهای جادویی (خودآموزش به زبان ساده)
علوم غریبه در اسرار و رموز علم الواح، الواح ابزار
قدرت هستند و می توانند فعال شده و کانون قدرت شوند
الواح اعظم
الواح کرسی
تسخیر موکلین الواح
ملک المعلاق
ملک السر
ملک لمعدل
هر لوحی ملائکه دارد که گماشته و نگهبان آن می باشد
روشهای محاسبه و نگارش الواح و طلسمات
در بیان جامع اسرار و رموز علم الواح
دعوت از موکلین نام خداوند
تسخیر موکلین الواح
کاربرد علم نجوم در الواح
تاثیر الواح فلزی بر ستارگانگان هم عنصر
تحریک چاکراهای بدن و بخورات و عطریات
لوح 10 در 10، لوح 16 در 16 و…
شیوه محاسبه و نگارش الواح مختلف با استفاده از الواح پایه
کاربرد نجوم در الواح
بخورات چیست
روش آزمون و خطا در نگارش و محاسبات جفر
حک کردن هر لوح بر روی فلز خاص
فلز آهن حدید مخصوص کوکب زحل
فلز مس نحاس مخصوص زهره و مریخ
فلز سرب یا قلع رصاص مخصوص کوکب مشتری
جیوه زیبق مخصوص عطارد
طلا ذهب مخصوص کوکب شمس
نقره فضه مخصوص قمر
شباهت رنگ و اشتراک در خصوصیات هر فلز
با کوکب مربی و فطرت اشخاص
سنگ ها و ایجاد موفقیت و گشایش در امور
تاثیر و نفوذ بر افراد و محیط اطراف درمان
دردها با سنگ و دوری نیروهای منفی و رفع
خیالات و اضطرابات توقیت هوش و استعداد
و تقویت نیروی جنسی
تقویت حافظه و دور اندیشی
فعال شدن نیمکره های مغز
تقویت چشم ظاهر و باطن و…
لوح 8*8 و لوح 7*7 و…
انواع الگوهای نوشتن الواح
رافع الدرجات
نام الهی غفران
ذوالفضل و الکرم
جدول وفقی
تعریف مربع وفقی
جدول خانه های 1 الی 8
دور اول جدول خانه های 1 الی 8
دور دوم خانه های 9 الی 16
دور سوم خانه های 17 الی 24
دوره چهارم خانه های 25 الی 42
دور پنجم خانه های 33 الی 40 و….
مجموعه سطر و ستونهای لوح (لوح 9*9 و لوح…)
خانه جفر اسم خداوند المصور
اسماء الحسنی نامهای الهی الاخر، المصور، ذی الجلال و الاکرام و…
روش محاسبه و نگارش مثلث و صدها مطالب دیگر….

 

 

تعداد صفحات کتابها : 92
حجم کتابها : 110Mb
فرمت کتابها : pdf

 

اسرار و رموز علم الواح

 

 

دانلود با لینک مستقیم


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


دانلود رایگان شش رسائل در علوم جفر،اعداد،حروف،بروج، کواکب و غیر ها
چهار شنبه 8 اسفند 1397 ساعت 22:43 | بازدید : 2661 | نویسنده : میلاد | ( نظرات )

کتاب مجموعه شش رسائل

 

کتاب مجموعه شش رسائل

 

 

فهرست مطالب کتاب:

 

 

درباب علم جفر
درباب علم اعداد و حروف
درباب برجها و بروج و کواکب و سیارات
ترکیب اسماء جهت عمل محبت و بغض و دشمنی
محاسبه نام خود و نام مطلوب و طالع کواکب مطلوب
منسوبات کواکب و سبعه و غیره
زحل هندوستان و غزیمت آن
در شرایط و اوفات عمل
بروج حمل
برج ثور
برج جوزا
برج سرطان
برج اسد
برج سنبله
برج میزان
برج عقرب
برج قوس
برج جدی
برج حوت
مربع طلسم کوکب
مربع طلسم زحل
مربع طلسم مشتری
مربع طلسم زهره
مربع طلسم عطارد
استخراج سوال
دربیان طالبان علم جفر
مسخر کردن کسی
در باب کبیر جفر اعظم
تسخیر اسم حجه الله
جفر جامع بطریق سیر قمری و شمسی
جامعیت جمع کواکب سبعه
مدخل کبیر حروف
مدخل صغیر حروف
دایره بسیط ملفوظی فرسی
دایره حروف ملفوظی
مراتب حروف
فلک الارض
استخراج مستحصله جفر
دایره درجه در حروف
دایره جمل کبیر
دایره ایقع بهک
دایره اعهطی
دایره ابسعی
دایره افسجی
تکسیر حروف و اعداد جفر
اسماء مستخرجه از بطن حروف عددی
اسماء حاصله از بسط تکسیر حروف
حروف با عدد حروف و نقاتش
مستحبات مشارق الانوار سید هاشم در استخراجات و قواعدات علم جفر
هذه ترجمه کتاب مشارق الانوار جفریه
درباب دانستن رموزات و اصطلاحات علم جفر
در اصول دانستن علم جفر
علم حروف 28 گانه تهجهی
سوال و جواب و استخراج جفر و مستحصله
کیفیت احوال شیخ حبیب ارومیه
فصل رساله استاد محمد کاظم بک
و هزاران مطالب دیگر….

 

تعداد صفحات کتاب : 179
حجم فایل : 19.4Mb
فرمت فایل : pdf

 

 

کتاب مجموعه شش رسائل

 

 

دانلود با لینک مستقیم


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


pdf کتاب چهار ستاره در علوم غریبه
چهار شنبه 8 اسفند 1397 ساعت 22:36 | بازدید : 2669 | نویسنده : میلاد | ( نظرات )

کتاب چهار ستاره در علوم غریبه

 

کتاب چهار ستاره در علوم غریبه

 

پیش گفتار

 

بسم الله رحمن الرحیم
بزرگترین توفیق علمی انسان در قرن بیستم
دست یافتن به ماوراء است ، در اولین وهله
چنین به نظر می رسد که این توفیق نوعی
پیشرفت آنی است ; درحالیکه حقیقت جز این است.
دانش از بساری جهات جهات اکتشاف است
و دانشمندان که به ریاضیات و دستگاه های
گوناگون مجهزند ، به سرزمین بیگانه و ماوراء
مرز های دانش سفر می کنند؛ در این وهله
باید بدانیم که دنیای ماوراء چهار عنصر
است : آتش،آب،باد،خاک.

سطح زمین از کوه های بلند و دریاهای عمیق
و چمنزارهای روح افزا و گل های زیبا و رنگارنگ
و میوه های گوارا و دلپذیر پوشیده شده است،
حیوانات بسیاری مفید و یا مضر در سراشر آن
پراکنده اند و به زندگی آرام و یکنواخت خود ادامه
می دهند در این میان تنها انسان است که با
دست توانای خویش همه چیز را به منظور و
رفاه و آسایش در اختیار دارد و آنها را به
دلخواه تغییر ی دهد.انسان هر اندازه در برابر
واقعیات لجاجت کند و سرسختی به خرج دهد
و هر اندازه آنها را نادیده بگیرد و یا به نفع خود
تعریف نماید سرانجام خود را ناتوان می بیند
و سر تسلیم فرود می آورد و دچار مشکل می شود
و در جستجوی راه حل برای مشکلات خود می باشد.
اگر ما بخواهیم ازعلم علوم غریبه استفاده کنیم
و مشکلات را ، حل کنیم و طلسم هارا باطل نماییم
و یا حاجت روا شویم باید ریاضت کشید و روز های
نحس و ساعت های نحس را درنظر بگیریم و در
ساعت های نحس و روز های نحس کار و خواندن
آغاز نکنیم ، باید ساعت سعد را در نظر گرفت.

کتاب چهار ستاره در علوم غریبه

 

فهرست مطالب کتاب:

 

در بیان حروف تهجّی
تعداد حروف تهجّی
حروف تهجّی و حروف ابجد
زکات حروف تهجّی
ذکر حروف تهجّی
حروف ابجد صغیر
حروف ابجد کبیر
ذکر اسماء اعظم خداوند
اذکار اسماء الحسنی
اقسام تعویذات در فواید و اقسام آن آتش، بادی، آبی، خاکی
تعویذ آتشی
تعویذ بادی
تعویذ آبی
تعویذ خاکی
شرایط عمده چله نشینی و ریاضت (سیزده شرط مهم چله نشینی)
خواندن ذکرهای دست جمعی کنار رودخانه و آب
اسماء الحسنی و معانی فارسی آن، همراه با تعداد اعداد ابجد و
جمالی یا جلالی مشترک و و عناصر هر اسم و موکلین اسماء الحسنی
موکلین اسماء الحسنی، موکلین نامهای خداوند
نام موکلین نامهای خداوند (یا خردرائیل رومائیل، یا همزائیل عطرائیل، یا روهائیل
همواکیل، یا رومائیل جولائیل، یا کلکائیل جولائیل، یا کلکائیل سیرکهتائیل، یا لومائیل عزرائیل، و…)
خواندن ذکر چهل قُل و فواید و اثرات آن
اشخاصی که معجزه را در آسمان با چشم خود دیده اند
شرح اذکار الهی استخراج از (احادیث ائمه اطهار – قرآن کریم) و روش
خواندن و عمل به آن در روزهای هفته (در هفت روز)
دربیان ساعات سعد و نحس ستارگان و ساعت های آنها
سعد اکبر مشتری – سعد اصغر زهره و…
جدول ساعتنامه، پاس اول، پاس دوم، پاس سوم، پاس چهارم و…
نشستن یوگا در خط مندل حالت نیلوفر
چهار عنصر اصلی (آب، باد، آتش، خاک)
چهار پیامبری که هماکنون زنده هستند!
چهار ستون قرآن کریم
چهار عنصر جاندار
پنج تن که بدون پدر و مادر بدنیا آمدند
شرایط لازم جهت انجام دادن اذکار و خواندن اذکار
شرح دعای یس مغربی و ذکر آن و روش خواندن و عمل به آن
نشستن یوگای بسته در کنار روخانه
ذکر یونسیه و روش و خواص خواندن آن
ذکر فرشتگان خداوند متعال
ذکر ایام هفته و خواص و روش خواندن آن با استفاده از شمع و تمرکز به آن
ذکر سوره فتح و خواص و فواید آن
ذکر چله و چله نشینی و شرایط و عمل به آن
خواب مغناطیسی یا همان هیپنوتیزم
ذکر جهت هیپنوتیزم و روش آن و شرایط لازم برای هیپنوتیزم کننده و شخص هیپنوتیزم شونده –
شخص عامل و معمول در هیپنوتیزم – بحت درباره هیپنوتیزم و مراحل انجام آن – طریقه بیدار شدن معمولی
شخص هیپنوتیزم شده و مطالب جالب دیگر در
رابطه با علم هیپنوتیزم که در هیچ جایی نخوانده اید
ذکر برای گرفتن ارتباط و تماس با ارواح و شرایط احضار ارواح
روش تماس و احضار ارواح، احضار روح، مکالمه با روح، سوال و
جواب پرسیدن از روحی که احضار شده، ارواح خوب و بد،
ارواح شیطانی، تسخیر ارواح، تسخیر جن
ریاضت و چله نشینی برای گرفتن موکل و تماس با ارواح و هیپنوتیزم
خواص و فواید هر یک از نامها و اذکار الهی و شرح آن و توضیحات
جامع به عمل آن جهت رسیدن به خواسته و حاجات خود

 

کتاب چهار ستاره در علوم غریبه


فواید اذکار الهی که برخی از آن شامل:
دفع دشمن و بلا، ایمنی از دست ظالم،
نفرین کردن دشمن ظالم، در نزد جباران ایمن شدن،
پاک شدن باطن شخص از بدی ها و ظلمانی ها،
درمان بیماری و صحت از بیماری های سخت
و ناعلاج، محفوض ماندن از شر جن و انس
و دیو و پری، رسیدن به صفای باطن و مکشوف
شدن اسرار حق بر او، کشف اسرار علوم غریبه
بر او و مطلع شدن از اسرار الهی، نورانی
شدن دل،سالم ماندن جسد در قبر، برکت
در مال و اموال، فتح محمات در کارها، مستجاب
شدن دعاها، گشایش و حل مشکلات، دست
یافتن به معرفت و علم بسیار، دفع فقر و تنگدستی،
افزایش مال و اموال و ثروت و افزایش رزق و روزی،
دفع آفات گیاهی برای زمین کشاورزی، شامل
حال عنایت الهی قرار گرفتن، پاکیزه شدن باطن شخص،
ایمنی از خوف و ترسیدن، رفع وسواس، درمان درد چشم،
عزیز و مکرم شدن نزد مردم و سلطان، جهت برآورده شدن
همه مهمات زندگی، شفای تمامی بیماریهای روحی و
جسمی، جلال قلب و نورانی شدن باطن، رفع گرسنگی،
سالم ماندن اطفال شخص تا وقت بلوغ
و صدها خواص و فواید دیگر…

 

کتاب چهار ستاره در علوم غریبه

 

تعداد صفحات : 78
حجم کتاب : 59Mb
فرمت کتاب : pdf

 

کتاب چهار ستاره در علوم غریبه

 

دانلود با لینک مستقیم


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


پی دی اف کتاب نسخه ی خطی یس مغربی
چهار شنبه 8 اسفند 1397 ساعت 22:31 | بازدید : 2713 | نویسنده : میلاد | ( نظرات )

یس مغربی

یس مغربی

 

 

شرح یس مغربی

 

اگر این دعا را هفت بار بر کاسه چینی که پر از آب
باشد بخواند و از آن آب به خورد هر کس دهد آن
شخص مطیع او گردد و اگر غایبی در سفر باشد
و هفت بار به طرف او بدمد بزودی از آن سفر باز
گردد و اگر سه بار مصروعی بخواند شفا یابد و
مریض 5 بار بخواند و بگوید

اللهم بحرمة یس این مریض را شفا ده فورا شفا یابد

اگر بر کاغذی بنویسد و بر کاغذ دمد عجائب بیند
به قدرت خدا و همه کس او را مطیع و فرمانبردار
شود و این سوره بر شیرینی بخواند و بخورد دشمن
دهد دوست گردد و هر که بر عود و زعفران یا
گلاب در ساعت زهره یا ساعت مشتری هفت بار
بخوانند و بر اتش نهد که بسوزد بیم ان باشد که
از محبت دیوانه شود و اگر کسی را سحر کرده
باشند سه بار این دعا و سوره مبارکه را بر پیاز بخواند
و بر اتش بگذارد و خود را بر ان بدارد سحر باطل شود

و اگر سوره یس مغربی را در کاسه چینی یا زعفران
بنویسد و بشوید و پانزده بار بخواند دل و جگر
وی قوی گردد و انچه بشنود یاد گیرد و فراموش
نکند و اگر این سوره را هفت بار بخواند به نیت
هر کسی بخواند فورا حاضر شود و اگر این سوره
را بر اب بخواند و با ان اب غسل کند و دو رکعت نماز
بجا اورد و بعد از حمد هفت بار سوره توحید و معوذتین
بخواند هر حاجت مشروعه دارد براورده شود و اگر
کسی تنگ دست باشد بعد نماز خفتن یک بار
بخواند و صد بار صلوات بفرستد حق تعالی روزی
اور را فراخ کندو اگر کسی این سوره را با خود
دارد از خطرات ارضی و سماوی محفوظ ماند

یس مغربی

بسم الله الرحمن الرحیم یس یس یس یس یس

صَلَی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِه وَ القُرانِ الحَکیم اِنَّکَ
لَمِنَ المُرسَلینَ عَلی صِراطِ المُستَقیم

تَنزیلَ العَزیزِ الرَّحیمِ لِتُنذِرَ قَوماً ما اُنذِرَ آباؤُهُم فَهم غافِلونَ

لَقَد حَقَّ القَولُ عَلی اَکثَرِهِم فَهُم لایُومِنونَ
اِنّا جَعَلنا مِن بَینِ اَیدیهِم سَداً وَ مِن خَلفِهِم سَداً
فَاَغشَیناهُم فَهُم لایُبصِرونَ وَ سَواءٌ عَلَیهِم ءََأََنذَرتَهُم
اَم لَم تُنذِرهُم لایومنون اِنَّما تُنذِرُ مَنِ اتََّبَعَ الذّکر
وَ خَشیَ الرَّحمن بِالغَیب فَبَشِّرهُ بِمََغفِرَةٍ وَ اَجرٍِ کَریمٍ
اِنّا نَحنُ نُحیِی المَوتی وَ نَکتُبُ ما قَدَّموا وَ آثارَهُم

وَ کُلَّ شَی ءٍ اَحصَیناهُ فی اِمامٍ مُبینِ


سوره شمس خوانده شود

 

انگشت خضر یا همان انگشت کوچک بسته شود

پانزده بار ایاک نعبد و ایاک نستعین

ده بار 10بگوید اَنَا الفَقیر ذُو الحاجَة

بعد بگوید اللهم سَخِّر لی ..... بن .....

 

کَما سَخَّرتَ فرعونَ لِموسی و لَیِّن قلبَهُ کَما
لَیَّنتَ الحَدیدَ لِداوود علیه السلام لایَخلُقُ اِلّا
بِاِذنِکَ حَیاتُهُ و ناصیَتُهُ فی قَبضَتِکَ و قَلبُهُ فی یَدِکَ

و جَلََّ شَأنَُکَ یا اَرحَمَ الرّاحِمین

اَللهُمَّ اَجذِب قَلبَ ..... بن ..... کَما یَجذِبُ الحَدیدَ لِلمِغناطیس

و اَجذِب روحَهُ و جَسَدَهُ و جَمیعِ اَعضائِهِ بِحَقِّ اَنبیائِکَ المُرسَلینَ

و بِحَقِّ یس وَ القُرانِ الحَکیم و بِحَقِّ الم تَنزیل
الکِتاب لارَیبَ فیهِ مِن رَبِّ العالَمینَ

و بِحَقِّ کهیعص وَ بِحَقِّ حمعسق ذِکرُ رَحمَةِ رَبّکَ
عَبدهُ ذَکَریّا اِذ نادی رَبَّهُ نِداءً خَفیاً

قال رَبِّّ اِنّی وَهَنَ العَظمُ مِنّی وَ اشتَعَلهُ
الرّأسُ شیباً وَ بِحق طه ما اَنزَلناهُ عَلَیکَ القُران
لِتَشفی اِلّا تَذکِرَة لِمَن یَخشی وَ بحَقِّ وَ الطّورِ

وَ کِتاب مَسطور فی رقٍّ مَنشور وَ البَیتِ
المَعمور وَ السَّقف المَرفوع وَ البَحر المَسجور
وَ بِحَقِّ ن وَ القَلَم وَ ما یَسطُرون وَ بِحَقِّ
جَمیعِ الاَنبیاءِ وَ المُرسَلین وَ سُوَرِ القُرانِ العَظیم
وَ بِحَقِّ اَسماءِکَ الجَلیل المُکَرَّمَة المُقَدَّسَة المُنَوَّرَة

وَ بِحَقِّ العَرشِ وَ الکُرسی وَ المَلائِکَةِ المُقَرَّبین
وَ بِحُرمَةِ السََّمواتِ السَّبعِ وَ الکَواکِب السَّیارَة وَ السَّماءِ
ذاتِ البُروجِ وَ الیَومِ المَوعود وَ شاهِدٍ وَ مَشهودٍ

وَ السَّماءِ وَ الطّارِقِ وَ النَّجمِ الثّاقِب اِن کُلُّ لَمّا
عَلَیها حافِظ وَ بِحَقِّ وَ الفَجرِ وَ لَیالٍ عَشرٍ وَ الشَّفعِ
وَ الوَتر اِذا یَسر وَ بِحَقِّ وَ التّینِ وَ الزَّیتونِ وَ بِحَقِّ
وَ طورِ سینینَ وَ هذَا البَلَدِ الاَمین وَ بِحَقِّ الحُرمَةِ
بَیت المُقَدَّس وَ بِحَقِّ قُدرَتِکَ وَ سَلطَنَتِکَ

وَ بِحُرمَةِ اَنبیائِکَ وَ بِحَقِّ اَولِیائِکَ وَ بِحَقِّ اَصفِیائِکَ
عِبادکَ الصّالِحین یا رَبَّ العالَمین وَ یا خَیرَ النّاصِرین
وَ قاضِیَ حَوائِجِ الطّالِبین وَ یا مُجیبَ الدَّعَوات
وَ یا مُقیلَ العَثَرات وَ یا وَلیَ الحَسَنات وَ یا دافِعَ
السَّیِئات اِقضِ حاجَتی بِحُرمَةِ مُحمد و ال محمد
بِرَحمَتِکَ یا اَرحَمَ الرّاحِمین

 

تعداد صفحات کتاب : 227
حجم کتاب : 73Mb
فرمت کتاب : pdf

 

یس مغربی

 

 

لینک دانلود


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


دانلود کتاب گنج سلطانی
چهار شنبه 8 اسفند 1397 ساعت 22:27 | بازدید : 2655 | نویسنده : میلاد | ( نظرات )

گنج سلطانی

گنج سلطانی

 

در این کتاب شمابا طرز ساختن طلسمات
بطور کامل آشنا شده و بعد از خواندن دقيق
مطالب آن و عمل به دستورات کتاب قادر
خواهید بود تا به راحتی هرچه تمامتر برای
هر کس که بخواهید طلسم دلخواهتان را
بسازید. توجه به این نکته ظریف را لازم میدانم
که شما وقتی در اعمال خود موفق خواهید
شد که همه مراحل رابدرستی طی کرده و
بجا آورده باشید. مثلا در بحث تهیه نوع مواد
سوختی و همچنین در سوزاندن بخورات که
خیلی مهم است، باید بخور هر سیاره ای را
مطابق دستور گفته شده به اندازه ای که لازم
است تهیه و سوزانیده، بنحوی که در تمام طول
عملیات روشن بماند و بقیه مطالب که در متن
کتاب به آنها اشاره کرده ایم. با یاد گیری مطالب
این کتاب شما گام مهم و بزرگی را به سمت
استادی کامل در این علم برمیدارید، جدا توصیه
میکنم تا زمانیکه لازم نشده برای هیچ کس اقدام
به ساخت طلسم و انجام اعمال آن ننمایید زیرا که
اینگونه امور بطور کامل به قدرتهای ماورائی
مربوط شده و بااین قدرتها نمیشود شوخی کرد.
شما یا نباید عملی را شروع کنید و یا اینکه اگر
شروع کردید باید تاآخر ادامه بدهید و گرنه موجب
آسیب رسانی بخودتان و دیگران خواهید شد.
امیدوارم از علمی که فرامیگیرید در مسیر درست
و انسانی و در جهت تأمين رضای خدا استفاده کنید
و خدای نکرده بخاطرپول و مسائل مادی آخرت خود
را به هیچ نفروشید. حال این شما و این هم مطالب
شیرین و جذاب این کتاب، موفق باشید. آرزومند
حقیقی، خوشبختی و سعادت شما (رهنما)

 

گنج سلطانی

 

درس اول : در طبایع حروف

 

در این علم ، حروف ابجد را به چهار قم کرده اند،
حروف آتشی و خاکی و بادی و آبی و از آنجائیکه
در هنگام ساختن طلسمات سر وکار ما با حروف
است و حروف نیز به کلمات و جملات تبدیل میشود
و در هنگام خواندن عزیمت باید اسماء موکلین و همچنین
حروف مستخرجه بدرستی قرائت کرد، پس هر حرف
را باید مطابق قانون این علم حرکتی دارد مانند آنچه
در دستور زبان فارسی برای تلفظ درست کلمات
بکار برده میشود و آن عبارت از این است که ما حروف
را بوسیله چهار نوع حرکت تلفظ میکنیم. این حرکات
عبارتند از فتحه و ضمه و کسره و حرکت چهارم که
سکون یا جزم نام دارد و علامت آن یک دایره کوچک
است به این شکل و بدان که حروف ۲۸ گانه را به
انواع شکلها و ترتیبها نوشته که آنها دوایر مینامند و
شما در کتابهای قبلی با این مطلب آشنا شدید، اما
بدانید که مدار عمل در این کتاب برای ساختن
طلسمات دايره (أجهب) میباشد به این صورت که
حروف را به دو سطر اساس و نظیره در این دایره
تقسیم میکنیم

 

تعداد صفحات : 14
حجم کتاب : 492kb
فرمت کتاب : pdf

 

گنج سلطانی

 

لینک دانلود 


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0


صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

منوی کاربری


عضو شوید


نام کاربری
رمز عبور

:: فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
نویسندگان
پیوندهای روزانه
خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شوددیگر موارد
آمار وب سایت

آمار مطالب

:: کل مطالب : 20
:: کل نظرات : 0

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 1
:: تعداد اعضا : 261

کاربران آنلاین


آمار بازدید

:: بازدید امروز : 2107
:: باردید دیروز : 2646
:: بازدید هفته : 21484
:: بازدید ماه : 78961
:: بازدید سال : 82631
:: بازدید کلی : 82631